Tuesday, July 21, 2015

Tag-Our-Graduates

Please tag our kababayan Carmelians. May tinggi ka?

Posted by Oyie on Monday, July 20, 2015

Nuestra

From Instagram of Mica Baguio

From Instagram of Mica Baguio

Sunday, July 19, 2015

Tigang

http://www.gmanetwork.com/news/video/329526/balitapilipinas/kabuhayan-ng-mga-residente-sa-casiguran-aurora-apektado-ng-pagkatuyo-ng-sapa

Monday, July 06, 2015

Tatarak

lumang gulong ng bisikleta
at tinepeng na kawayan
inukitan nang pagkabitan
sabay toglad sa gulong
paginan-ginan unonoden
ang tatarak kong gulong
(07/06/15)

http://metaporista.com/2011/09/17/sampaguita-o-laruan/


Wednesday, June 24, 2015

Bahaw

Kita na mamahaw
sa naburay kanina
Lalo pa't te tutong
maski anung sida
ay di na problema
buro man o biningkit
toyo din o mantika
sabaw o atong ay
talagang badat na
sa bahaw na kanen
(06/24/15)

image from http://www.deviantart.com/print/12640028/

Tuesday, June 23, 2015

Kuda-Kuda


te aperet ati atakdug
te petuyut rin at dikel
madideba o malangkaw
madisonong payog-payog
mabuko-bukong tangkay
esa, duwa telong hakbang
sosoleng urung-sulung
mabagal, mabilis na lakdaw
paluksu-luksung kabayo
sa kuda-kuda kung sing
langkaw ng balay me
(06/20/15)


Monday, June 22, 2015

Anggu

Kumen na ubas
Mangitet maluto
Ginimer sa asen
malapes ang lasen
sinekmor molmolan
sepetan ang lasen
at iobla ang bukel
at itelen ang inggu
solesoleang kekan
masapled na dila
at hindi makasawa
ang prutas na sa
buked lang meta


Friday, June 19, 2015

Parapadwag mapereng sa dalan
kundi tumagu ang pako
at puro parapad malap
habang paangay sa uma
kaya talasan ang ileng
sa didigdig ng dalan
ay te pako at parapad
angay gataan ng nyog
sahugan ng sidang balon
pagkademet na sa uma

image from: https://www.flickr.com/photos/tbsmith/5447764822

Wednesday, June 10, 2015

abeng-abengan

tinikluptiklup na papel
kineter sa ipos ng pawed
pinalatak sa kanal o bulos
yopyop, toglad, kabig
detonan pa ng sabun
monda tumoleng sa agus
ang abeng-abengan kung
tinikluptiklup na papel
(06/10/15)

Social Media Icons